Pogledati:  

 

ELEKTRIČNI PARANGAL ZA TUNE I IGLUNE

Sistem prilagođen za dužine osnove do 6000 metara.

Predvezi sa kopčama za više vrsta i veličina ciljanog ulova.

Sistem za polaganje kao plutajući ili dubinski parangal.

Iznimno lagana upotreba bez prethodnog nadjevanja i naknadnog slaganja.

Montaža na plovilo na postojeće nosače štapova bez dodatnih zahvata.

Za pogon uređaja potrebna je utičnica 12 v.

  

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- težina slagalice 8 kg
- pogon eletromotor sa reduktorom 12v 150w
- materijal izrade: zaštićeni aluminij, inox
- pekidač za uključivanje na uređaju (opcija nožni taster)
- utikač 12 volti za morske uvjete sa osiguračem 10A
- osigurač preopterećenja na uređaju
- kočnica snage namatanja troslojna
- snaga povlačenja od 0 do 12 kg 
- brzina povlačenja 0 do 80 m/min
- okretaji kalema 90 o/min
- nosač sa ležištem za standardni držač štapova
- osnovni namotaj monofil 1,5 mm -1000 mt proširivo do 6000 mt
- materijal nosača predveza inox
- nosač za 50 predveza sa ležištem za standardni držač štapova
- osnovna izvedba predveza 0,90 sa kopčama 60 mm- za tune 90mm
- udice inox 5/0 za tune 9/0

UPUTE ZA UPOTREBU 

- slagalicu i nosač predveza postaviti u držače štapova
- kabel sa utičnicom utaknuti u postojeći utikač 12 v (za cigarete)
- kočnicu (sl.1) otpustiti da se osnova neometano izvlači
- spojiti osnovu na otežanje i oznaku parangala te pustiti u more (sl.9)
- utpuštanje osnove vršiti pomicanjem plovila u željenom smijeru
- predvez sa kopčom skinuti sa nosača (sl.2) postaviti mamac te prikopčati 
  na osnovu
- kutiju sa mamcima postavite između nosača predveza i slagalice 
- predveze postavljati na željeni razmak ili samo na određene pozicije
- ako postavljate plutajući parangal (sl.3) svakih 50-ak metara umjesto predveza
   sa udicom postavite kopču sa 10-ak metara najlona i plovkom
- parangal podižite na način da podesite koźnicu (sl.1) tako da slaže osnovu
- za ravnomjernije slaganje osnove na rolu povremeno pomaknite polugu
  za slaganje (sl.4) 
- uređaj je predvđçen za slaganje osnove a ne privlačenje plovila po parangalu
  ili podizanje velikih opterećenja i ulova 
- u slučaju da parangal ne podižete ručno i kočnica je podešena na veće
  opterećenje, prilikom skidanja kopče zaustavite namatanje prekidačem na 
  uređaju (sl.5) ili nožnim tasterom (opcija)
- u slučaju preopterećenja uređaj će se zaustaviti te je potrebno zamjeniti
  osigurač (sl.6)
- nakon korištenja, uređaj isprati vodom i osušiti (sl.7)

- korištenjem različitih setova predveza i načina polaganja, parangal
  se može koristiti za sve vrste ciljanog ulova 
  (od Tune i Igluna do Oslća)

  Uređaj za slaganje osnove može se koristiti i kao električni downrigger
  za panulu (sl.8)
- na osnovu postaviti kuglu sa kopčom za brzo otpuštanje i spustiti na željenu dubinu 
- prilikom ulova kuglu podignuti jednostavnim uključivanjem prekidača