HARPUN  ZA TUNE I IGLUNE

Tko je imao sreće, volje i znanja približiti veliku ribu

brodu, zna da obično  tek tada nastaju problemi.

Običnom kukom, velikom ili malom, veoma je teško

probiti i zadržati ribu a kod svakog pokreta ribe postoji

 mogućnost da se gaf  izvuče bio on sa zubom ili fly.

Proizveli smo harpun za slobodnim vrhom koji

lako probija i najtvrđe dijelove a kada se oslobodi

u ribi  ne može se izvući zbog  posebne izvedbe.

Harpunom se može pogoditi sa veće udaljenosti

zbog dužine od 2,5 metara i velike težine koja je potrebna

 za sigurno probijanje. Vrh koji ostaje u ribi spojen je na inox

sajlu i konopom za brod. Iz iskustva sa tunama od preko 200 kg

upotreba ovoga harpuna je više nego opravdana.

Tuna je brzo gotova, ne mrcvari se gafovima i nema

mogućnosti padanja ozljeđene ribe. Svatko tko ide na

big game treba u plovilu imati harpun.                                         

                                                                                                                          U KOMPLETU:  RUKOHVAT OD DVA DIJELA, NOSAČ HARPUNA, HARPUN SA SAJLOM I  KUKA.