OKRETNI NOSAČI ŠTAPOVA

 

 

Na svakom plovilu sa kojega se love ribe neophodni su nosači štapova.

Proizveli smo nosač koji udovoljava svim ribolovnim potrebama i pristaje na svaki brod.

Nosač je od inoxa sa postoljem i zakretnim dijelom u koji dolazi štap.

Prednost našeg nosača je u tome što se  jednostavnim zakretanjem gornjeg dijela mijenja

 položaj štapa. Zakretanje je omogućeno sistemom unutar štapa a položaj se regulira kočnicom.

U podignutom položaju štap ne smeta na plovilu a u spuštenom položaju pozicija je za ribolov.

U spuštenom položaju mogu se umetnuti širilice za panulu ali i sama dužina štapova poboljšava

 ribolov.Nosači  su robusni te mogu podnijeti štapove za big game, povlačenje najvećih tuna,

 a isto tako mogu držati štap za lignje.

Montaža je jednostavna bez većih zahvata ( 4 vijka kroz plastiku)

Obično se isporučuju u kompletu,za svaku stranu plovila po jedan, a u slučaju kupovine

zasebnog nosača obratiti pažnju na oznaku lijevi i desni.