BIG GAME FISHING 

                                                                            in Croatia

 

 

 

 

                                                          

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     HOME

  

 

 

 

 

 

                            LOKACIJE RIBOLOVA

               - Polazak je iz Opatije ili iz bilo kojeg  mjesta na Rivijeri

               - Za jutarnji i večernji ribolov odlazi se na pozicije uz obalu

                 do Brseča, polovice Kvarnera i do Rijeke ovisno o

                 željenom ulovu.

  

  

 

                     - Za cjelodnevni ribolov odlazi se na pozicije :

                 na Cresu do Velog Boka na otoku Krku do uvale Torkul i cijeli

                 Kvarner                   

               - Za slučaj lošeg vremena skiper sam odabire lokaciju  

                 ili odgađa ribolov. Preporuku za ribolov i sugestije  

                daje skiper, a konačni odabir vrste ribolova ostaje na Vama.